A Hipersuli programmal a Telenor Magyarország arra törekszik, hogy a digitális világ segítségével innovatív és eredményesebb módszerekkel támogassa mind a fiatalokat a tanulásban, játékos készségfejlesztésben,  mind pedig a pedagógusok munkáját az oktatásban.

Zsombó tanárok

Becherer Anikó

Tanított tantárgyak és évfolyamok: Osztálytanítóként mindent tanítok, kiemelten a magyar nyelv- és irodalom (olvasás és írás) valamint a matematika órákon használjuk a tableteket immáron heti 2 órában az 1. osztályban.

Gyakran használt alkalmazásaim, weboldalak: Symbaloo, LearningApps 

Ismerkedés és tesztelés alatti alkalmazások: Kahoot, Redmenta (melyek elsősorban a tanítványaim életkori sajátosságai miatt váratnak magukra)

Többet szeretnék megtudni: Azokról az alkalmazásokról, melyek egy heterogén képességű tanulócsoportban (mint amilyen a jelenlegi osztályom is) oktatási célzattal motiváló eszközként bevethetőek, netalán az elsajátított tananyag differenciált gyakoroltatására alkalmasak. Nem elsősorban mérési, sokkal inkább az algoritmusok gyakoroltatási célzattal történő bevésését segítő appok érdekelnének, melyek nem csupán okoseszközökön hozzáférhetők (ezek ugyanis már otthoni gyakorlásként nagy számban futnak a szülői okostelefonokon). 

 

Faragó Gabriella 

Művészeti iskola igazgató (Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola)

Tanított tárgyak és évfolyamok: matematika (6-7. osztály)

Kedvelt, gyakran használt alkalmazásaim, weboldalak: Office 365, Quizlet, LearningApps, Kahoot!

Többet szeretnék megtudni: További hasznos módszertani újdonságok, amik kifejezetten a digitális pedagógiát hivatottak segíteni.

2000-ben „ A számítógép használata a rajzórákon” címmel írtam szakdolgozatot számítástechnika szakon. Azóta érdeklődöm a digitális eszközök tanórákon való alkalmazásának lehetőségei iránt, illetve az interdiszciplináris oktatással és képességfejlesztéssel kapcsolatban.

 

Gera Erika 

Igazgatóhelyettes

Tanított tantárgyak és évfolyamok:  történelem (5-6. évfolyam)

Kedvelt, gyakran használt alkalmazásaim, weboldalak: Quizlet, Learning Apps, Kahoot!

Többet szeretnék megtudni: bármilyen olyan alkalmazásról, amely segítség a humán tárgyak oktatásához. Főleg olyan alkalmazások érdekelnének, amelyekkel gyorsan, rövid idő alatt lehet feladatokat megoldani, számon kérni a diákokat. Ezen kívül interaktív, történelmi térkép applikációkról is szívesen hallanék, amely a tableten is futna. Az OFI alkalmazása a tableten nem futtatható.

 

Gyurisné Kerekes Judit 

Munkaközösség-vezető (alsó tagozat)

Tanított tárgyak és évfolyamok: matematika, olvasás, nyelvtan, ének-zene, technika (3. osztály), magyar nyelv és irodalom (6. osztály), angol (4. osztály) Kedvelt alkalmazásaim, weboldalak: www.okosdoboz.hu,  www.internetbuttons.org,  www.agendaweb.org,  Kahoot!

Többet szeretnék megtudni: Nyitott vagyok, érdeklődő az új alkalmazásokra, a hasznos módszertani ismeretekre. Szeretnék minél többet megismerni és hatékonyan alkalmazni a nevelő-oktató munka során. 

A 2016/17-es tanévtől veszek részt a Hipersuli programban 4. osztályos angol kezdő csoportommal és 3. osztályosaimmal matematika tantárgyból. Célom, hogy a gyermekeket rávezessem a digitális eszközök tudatos, tanulást segítő alkalmazására. 

 

Kovács Mariann 

Tanított tárgyak és évfolyamok:   olvasás, nyelvtan, matematika, rajz, technika, környezetismeret, testnevelés, ének-zene (2. osztály)

Kedvelt alkalmazásaim, weboldalaim: Symbaloo, LearningApps

Többet szeretnék megtudni: az órákon használható hasznos alkalmazásokról, amiket gyakorlásra vagy számonkérésre is használni lehet

Mivel mi később kapcsolódtunk be a programba, még csak ismerkedünk az eszközzel és az alkalmazásokkal. Szeretném a tablet adta lehetőségeket motiváció, illetve ismeretszerzés, gyakorlás céljából kiaknázni és ehhez a legjobban használható alkalmazásokkal az órákat érdekesebbé, változatossá tenni.

 

Lázár János 

Tanított tárgyak és évfolyamok: magyar és matematika, készségtárgyak (4. osztály), magyar irodalom (5. osztály)

Kedvelt alkalmazásaim, weboldalaim: 

Többet szeretnék megtudni: 

 

Soós Róbertné 

Tanított tárgyak és évfolyamok: magyar, matematika, készségtárgyak (1. osztály)

Kedvelt, gyakran használt alkalmazásaim, weboldalaim: Paint, Word, LearningApps, Kahoot!

Többet szeretnék megtudni: bármilyen új, tanulást segítő módszerről

Oktatásinformatikus végzettségemet 2000-ben szereztem, az ott tanultak megújulásra, frissítésre várnak. Felhasználói szintű ismereteimet bővíteni és mélyíteni szeretném, hogy tanítóként a Z generáció digitális elvárásainak is megfeleljek 

 

Szabados-Tóth Katalin 

Tanított tárgyak és évfolyamok: napközi (1. osztály)

Kedvelt, gyakran használt alkalmazásaim, weboldalaim: LearningApps, melynek tankockáit a Symbaloo segítségével tesszük elérhetővé  a kolléganőmmel az elsősök számára. Szívesen alkalmazom még figyelemfejlesztésre az egyszervolt.hu játékait.

Saját tankockáim:

Többet szeretnék megtudni: A digitális témahét keretében szeretném alkalmazni a  Movie Makert. Az egyik helyettesítés alkalmával én vittem a témát, a gyerekek pedig felkeltették az érdeklődésem a 365-ös  fiók alkalmazásai iránt. Erről szeretnék  minél több részletet  megtudni.  Tavaly már dolgoztam a Kahoot!-tal, de szeretném  feleleveníteni a régi tudásom. Kolléganőm mesélt a blogírás hasznosságáról, az információk könnyed megosztási lehetőségéről. Az elsőseink egyre ügyesebben olvasnak. Egy blog olvasása lehet, hogy még több motivációt rejt magában számukra. Szívesen elmélyednék a Redmenta rejtelmeiben is.

Napközis nevelőként kapcsolódtam be a  Hipersuli programba. A délelőtti munkához kapcsolódva  az írásbeli házi feladat elkészítése után  a Learningapps segítségével  főleg matematikai műveleteket gyakoroltunk eddig. Egy-két tankocka segítségével a betűk felismerését, a gyerekek memóriáját is fejlesztettem. Becherer Anikó kolléganőmmel felváltva használjuk  egymás tankockáit, cserélünk ötleteket, és élvezzük a Learningapps adta lehetőségeket. A Hipersuli  program alkalmazása nagyon motiválóan hat a  gyerekekre. A fegyelmezésben és a figyelemkoncentráció fejlesztésében is segítségemre van. A  gépek használatáért, az érdekes feladatokért fokozott önfegyelemre képesek.  Ha ügyesen teljesítik a heti tervet, akkor pénteki napon az ügyesek jutalomjátékban vehetnek részt.

 

Tarczal-Márta Edit 

Tanított tárgyak és évfolyamok: matematika (5-8. osztály), informatika (5. osztály), munkaközösség-vezető (felső tagozat)

Kedvelt, gyakran használt alkalmazásaim, weboldalak: Office 365, elink, spiral, Kahoot!, OfficeMix, Redmneta, Wevideo, LearningApps, Plickers

Többet szeretnék megtudni: Bővíteni szeretném szakmai módszertáram az IKT eszközök tanórai felhasználása terén.

Matematika tanárként közel egy évtizede azon dolgozom, hogy közelebb vigyem tanítványaimhoz ezt a tantárgyat. Ehhez változatos munkaformákat és eszközöket alkalmazok az óráimon. Ahhoz, hogy a korszerű pedagógiai módszerekkel, különböző eszközökkel lépést tudjak tartani rendszeres résztvevője vagyok az ezekkel foglalkozó konferenciáknak, melyek közül néhányon már előadóként is kipróbáltam magam. Munkáimat eredményeimet szívesen osztom meg másokkal, ennek kapcsán többször díjaztak is. (Digitális pedagógus díj, e3 díj, KPSZTI díjak, Ofőe díja, ISZE díja). Szívesen veszek részt különböző kutatásokban így voltam iTech tesztelő, eDia adatbázis kialakításában feladatíró, Geomatech protál kialakításában lektor. Óráim heterogén csoportokban zajlanak így különösen fontos a differenciálás. Diákjaimat támogatom az önálló ismeretszerzésben. minden eszközt megpróbálok nekik megadni, hogy flow élményhez jussanak, mind az órákon, mind a hétköznapi életben.

 

Tóth Andrea 

Tanított tárgyak és évfolyamok:  kémia, fizika, technika (7-8. osztály)

Kedvelt alkalmazásaim, weboldalaim: 

Többet szeretnék megtudni: 

A zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskolában tanítok fizikát, kémiát és technikát. Ezen kívül hetedikes osztályfőnökként is működöm. Jelenleg a hetedik és nyolcadik osztályokban dolgozom, de a Hipersuli keretében csak a hetedikesekkel alkalmazom a tableteket. Egyelőre csak néhány alapvető alkalmazást használok, de szeretnék még további oldalakat, applikációkat megismerni.

 

Varga Krisztina 

Telenor iskolai szakmai koordinátor

Tanított tárgyak és évfolyamok: angol (4-8. osztály), informatika (5-8. osztály)

Kedvelt, gyakran használt alkalmazásaim, weboldalak: Office 365, Quizlet, Symbaloo, LearningApps, Kahoot!, Redmenta, InternetButtons, Jimdo

Többet szeretnék megtudni: További hasznos módszertani újdonságok, amik kifejezetten a digitális pedagógiát hivatottak segíteni.

2004 óta veszek részt digitális projektekben, illetve kutatásokban. Eddigi - digitális oktatással és projektpedagógiával kapcsolatos - tapasztalataimat leginkább az eTwinning és Comenius projektekben, illetve nemzetközi kutatási programokban (MELT LRE, iTEC) szereztem. Mentor profilú mesterpedagógusként feladatom többek között a pedagógus kollégák támogatása a digitális pedagógia alkalmazása (óratervezés, alkalmazások használata) terén. Érdekel a fordított osztályterem és az önszabályozott tanulás módszere. 

Tájékoztatjuk, hogy a honlap szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások nélkülük nem lennének elérhetőek. A sütikről, valamint ezek engedélyezéséről és tiltásáról itt tájékozódhat. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik tárolásához és felhasználásához.